పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వర్గం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వర్గం   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజల సమూహం

ఉదాహరణ : సమాజ సేవ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలోని ప్రజలు ముందుకు రావాలి.

పర్యాయపదాలు : సమాజం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित की हुई सभा।

पंडित जसराज संगीत समाज के गणमान्य लोगों में से एक हैं।
वर्ग, समाज

A group of people living in a particular local area.

The team is drawn from all parts of the community.
community

అర్థం : పూర్వికుల నుండి వచ్చు వర్గం లేక సమూహం.

ఉదాహరణ : ఉన్నత వంశంలో జన్మించడం వలన ఎవరూ గొప్పవారు కాలేరు.

పర్యాయపదాలు : అభిజనం, కులం, కొలం, జాతి, వంశం, వర్ణం, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का वर्ग या समूह।

उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता।
अनवय, अनूक, अन्वय, अभिजन, आल, आवली, कुल, ख़ानदान, खानदान, घराना, नसल, नस्ल, बंस, वंश, वंशतति

People descended from a common ancestor.

His family has lived in Massachusetts since the Mayflower.
family, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept

అర్థం : అనేక ధర్మాలకు చెందిన ప్రజల గుంపు.

ఉదాహరణ : అర్థం ఆధారం చేసుకొని ఈ శబ్ధంలో మూడు వర్గాలుగా కనిపిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : తెగ, సమూదాయము, సమూహం శాఖ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सामान्य धर्म अथवा स्वरूप रखने वाले पदार्थों आदि का समूह।

अर्थ के आधार पर इन शब्दों को तीन वर्गों में बाँटा गया है।
महँगाई से हर वर्ग के लोग परेशान हैं।
कटेगरी, कैटिगरी, जात, तबक़ा, तबका, वर्ग, श्रेणी, समुदाय, समूह

A general concept that marks divisions or coordinations in a conceptual scheme.

category

అర్థం : శబ్ధశాస్త్రంలో ఉచ్చరించబడే స్పర్శ వ్యంజన వర్ణ సమూహం

ఉదాహరణ : హిందీ వ్యంజనాలు క, చ, ట మొదలైన వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शब्दशास्त्र में एक स्थान से उच्चारित होनेवाले स्पर्श व्यंजन वर्णों का समूह।

हिन्दी व्यंजन कवर्ग,चवर्ग,टवर्ग आदि वर्गों में विभाजित है।
वर्ग

అర్థం : ఒక సంఖ్యను అదే సంఖ్య గుణించగా వచ్చే గుణకఫలం

ఉదాహరణ : ఏడు యొక్క వర్గం నలభై తొమ్మిది వస్తుంది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी अंक या संख्या को उसी से एक बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल।

सात का वर्ग उनचास होता है।
वर्ग

The product of two equal terms.

Nine is the second power of three.
Gravity is inversely proportional to the square of the distance.
second power, square

అర్థం : ఒక ఆకారం పొడవూ, వెడల్పు నలువైపులా సమానంగా వుండటం

ఉదాహరణ : ఇది ఐదు సెంటీమీటర్ల చతురస్త్రం.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और चारों कोण बराबर हों।

यह पाँच सेंटीमीटर का वर्ग है।
वर्ग

అర్థం : -ఒకే గదిలో కూర్చొని విద్యనేర్చుకొనే విద్యార్థుల గుంపు.

ఉదాహరణ : ఒక విద్యార్థి కారణంగా పూర్తి తరగతికి సెలవు.

పర్యాయపదాలు : క్లాసు, తరగతి, శ్రేణి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।

एक छात्र की वजह से पूरी कक्षा को सजा मिली।
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

A body of students who are taught together.

Early morning classes are always sleepy.
class, course, form, grade

అర్థం : వారు రెండు విధాల వికసించిన జంతువర్గం దీని ద్వారా ఆధునిక మానవులకి ఆవిర్భావం ఏర్పడింది

ఉదాహరణ : నృజాతిశాస్త్రవేత్త నృజాతి మీద పరిశోధన చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : కులం, తెగ, నృజాతి, వంశం, వర్ణం, శాఖ, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही जाति या राष्ट्रीयता के लोग जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति एक ही होती है।

वह नृजाति पर शोध करता है।
नृजाति

వర్గం పర్యాయపదాలు. వర్గం అర్థం. vargam paryaya padalu in Telugu. vargam paryaya padam.