పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వనం   నామవాచకం

అర్థం : చిన్న అడవిలాంటి ప్రదేశం

ఉదాహరణ : మా గ్రామం వెలుపల ఒక ఉద్యానవనం ఉన్నది.

పర్యాయపదాలు : ఉద్యానవనం, ఉపవనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

छोटा वन या जंगल।

हमारे गाँव के बाहर एक उपवन है।
अपवन, उपवन

A small growth of trees without underbrush.

grove

అర్థం : వేటాడే స్థలం

ఉదాహరణ : పూర్వం రాజ- మహరాజులు వేటాడడానికి అడవికి వెళ్ళే వారు.

పర్యాయపదాలు : అటవి, అడవి, అరణ్యం, కాన, కాననం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह स्थान जहाँ शिकार किया जाता है।

पहले के राजा-महाराजा शिकार करने के लिए आखेट वन जाया करते थे।
आखेट वन, आखेट स्थल, मृग कानन, मृगया क्षेत्र, शिकारगाह

An area in which game is hunted.

hunting ground

వనం పర్యాయపదాలు. వనం అర్థం. vanam paryaya padalu in Telugu. vanam paryaya padam.