పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వజ్రాయుధం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వజ్రాయుధం   నామవాచకం

అర్థం : ఇంద్రునికి ప్రధానమైన అస్త్రం

ఉదాహరణ : ఒకసారి ఇంద్రుడు బాలహనుమంతునిపై వజ్రాయుధంతో దెబ్బ తీశాడు.

Indra's thunderbolt.

vajra

వజ్రాయుధం పర్యాయపదాలు. వజ్రాయుధం అర్థం. vajraayudham paryaya padalu in Telugu. vajraayudham paryaya padam.