పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వక్రత అనే పదం యొక్క అర్థం.

వక్రత   నామవాచకం

అర్థం : ఒక పక్కకు ఒరిగి ఉండే స్థితి.

ఉదాహరణ : చెట్టు వంపు నది వైపు ఉంది.

పర్యాయపదాలు : వంకర, వంపు

झुकने की अवस्था या भाव।

पेड़ का झुकाव नदी की ओर है।
अवक्रांति, अवक्रान्ति, अवनति, आनति, झुकाव, नति, परिणति

వక్రత పర్యాయపదాలు. వక్రత అర్థం. vakrata paryaya padalu in Telugu. vakrata paryaya padam.