దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వంటవాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వంటవాడు   నామవాచకం

అర్థం : ఇతరుల కొరకు వంటలు వండేవాడు

ఉదాహరణ : మా వంటమనిషి ద్వారా వండబడిన భోజనం చాలా రుచికరంగా వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : వంటమనిషి

दूसरे के यहाँ रसोई बनाने वाला व्यक्ति।

हमारे रसोइये द्वारा बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है।
आरालिक, कुक, खानसामा, पाकु, पाकुक, पाचक, बावरची, बावर्ची, महराज, महाराज, रसपाचक, रसोइया, रसोईदार, वल्लव

Someone who cooks food.

cook

వంటవాడు పర్యాయపదాలు. వంటవాడు అర్థం. vantavaadu paryaya padalu in Telugu. vantavaadu paryaya padam.