పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వంటమనిషి అనే పదం యొక్క అర్థం.

వంటమనిషి   నామవాచకం

అర్థం : ఇతరుల కొరకు వంటలు వండేవాడు

ఉదాహరణ : మా వంటమనిషి ద్వారా వండబడిన భోజనం చాలా రుచికరంగా వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : వంటవాడు

दूसरे के यहाँ रसोई बनाने वाला व्यक्ति।

हमारे रसोइये द्वारा बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है।
आरालिक, कुक, खानसामा, पाकु, पाकुक, पाचक, बावरची, बावर्ची, महराज, महाराज, रसपाचक, रसोइया, रसोईदार, वल्लव

Someone who cooks food.

cook

వంటమనిషి పర్యాయపదాలు. వంటమనిషి అర్థం. vantamanishi paryaya padalu in Telugu. vantamanishi paryaya padam.