పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్‍సన్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : భారతదేశంలోఈ రాష్ట్రం నుంచే ముందుగా సూర్యుడుదయిస్తాడు, దీని రాజధాని ఇటానగర్.

ఉదాహరణ : అరుణాచల్‍ప్రదేశ్ ప్రజల నృత్యంలో వారి సంస్కృతి ఉట్టిపడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అరుణాచల్‍ప్రదేశ్


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी इटानगर है।

अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य में वहाँ की संस्कृति झलकती है।
अरुणांचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश

State in eastern India on the Bay of Bengal.

orissa

ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్‍సన్ పర్యాయపదాలు. ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్‍సన్ అర్థం. lyaand aaph raijingsan paryaya padalu in Telugu. lyaand aaph raijingsan paryaya padam.