పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లౌకికప్రేమ అనే పదం యొక్క అర్థం.

లౌకికప్రేమ   నామవాచకం

అర్థం : మానవుల మధ్య కలిగిన ప్రేమానుబంధాలు

ఉదాహరణ : మానవప్రేమ ద్వారా మాత్రమే ప్రపంచములో శాంతి స్తాపితమవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : మానవప్రేమ, సంసారప్రేమ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मानव के प्रति समर्पित प्रेम।

मानव प्रेम द्वारा ही विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है।
इश्क़ मजाज़ी, मानव प्रेम, लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम

లౌకికప్రేమ పర్యాయపదాలు. లౌకికప్రేమ అర్థం. laukikaprema paryaya padalu in Telugu. laukikaprema paryaya padam.