పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లోలాకులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

లోలాకులు   నామవాచకం

అర్థం : చెవికి వేసుకునే ఆభరణాలు

ఉదాహరణ : చెవిలో బంగారు పోగులు సుశోభితంగా వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : చెవిదుద్దులు, చెవిపోగులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कान में पहनने का एक आभूषण।

स्वर्णा के कानों में कनक-कली सुशोभित है।
कनक-कली, कनककली

Jewelry to ornament the ear. Usually clipped to the earlobe or fastened through a hole in the lobe.

earring

అర్థం : చెవికి వేలాడే ఆభరణం

ఉదాహరణ : ఆమె చెవిలో బంగారు చెవికమ్మలు అందంగా ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : చెవికమ్మ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कानों में पहनने का एक गहना।

उसके कान में सोने के बुंदे सुशोभित थे।
आवेजह, आवेज़ह, आवेज़ा, आवेजा, बुंदा, लोलक

Jewelry to ornament the ear. Usually clipped to the earlobe or fastened through a hole in the lobe.

earring

లోలాకులు పర్యాయపదాలు. లోలాకులు అర్థం. lolaakulu paryaya padalu in Telugu. lolaakulu paryaya padam.