పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లోపలి భాగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లోపలి భాగం   నామవాచకం

అర్థం : శరీరంలోపల ఉండే భాగాలు.

ఉదాహరణ : హృదయం ఒక లోపలి భాగం.

పర్యాయపదాలు : ఆంతరికభాగం, లోపలి అవయవం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह अंग जो शरीर के अंदर पाया जाता है।

हृदय एक आंतरिक अंग है।
आंतरिक अंग, भीतरी अंग

A main organ that is situated inside the body.

internal organ, viscus

లోపలి భాగం పర్యాయపదాలు. లోపలి భాగం అర్థం. lopali bhaagam paryaya padalu in Telugu. lopali bhaagam paryaya padam.