పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లైనింగ్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

లైనింగ్   నామవాచకం

అర్థం : వస్త్రానికి లోపల వేసుకొను బట్ట.

ఉదాహరణ : కల్పన లైనింగ్ బట్టవేసి బట్టలు కుడుతుంది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह कपड़ा जो किसी वस्त्र के नीचे लगा रहता है।

इस कोट में लगा अस्तर फट गया है।
अस्तर, मियानतह, मियानतही

A piece of cloth that is used as the inside surface of a garment.

liner, lining

లైనింగ్ పర్యాయపదాలు. లైనింగ్ అర్థం. laining paryaya padalu in Telugu. laining paryaya padam.