పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లేపనము అనే పదం యొక్క అర్థం.

లేపనము   నామవాచకం

అర్థం : గాయముపై పూసే మందు.

ఉదాహరణ : అతను గాయంపై మందును లేపనము చేస్తున్నాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

घाव पर लगाया जाने वाला औषध का लेप।

वह घाव पर किसी औषध का लेप लगा रहा है।
आलेप, लेप

లేపనము పర్యాయపదాలు. లేపనము అర్థం. lepanamu paryaya padalu in Telugu. lepanamu paryaya padam.