పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లేదు అనే పదం యొక్క అర్థం.

లేదు   నామవాచకం

అర్థం : అస్వీకృతిని తెలియజేయునది.

ఉదాహరణ : అతనికి ఇష్టంలేదు అందుకే అతను రవితో మాట్లాడలేదు.

పర్యాయపదాలు : కాదు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

निषेध या अस्वीकृति सूचित करने वाला शब्द।

मेरी ना सुनकर वह उदास हो गया।
पहले मेरी पूरी बात सुनो,बीच में ही ना मत कहना।
आहाँ, जी नहीं, , नहीं, ना

A negative.

His no was loud and clear.
no

లేదు   క్రియా విశేషణం

అర్థం : నిండు కుంది

ఉదాహరణ : మీరు అలా చెయ్యాలని కోరుకోవడం లేదు.

లేదు పర్యాయపదాలు. లేదు అర్థం. ledu paryaya padalu in Telugu. ledu paryaya padam.