పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లేడి అనే పదం యొక్క అర్థం.

లేడి   నామవాచకం

అర్థం : చిరుత తర్వాత వేగంగా పరిగెత్తే జంతువు

ఉదాహరణ : జింక చర్మం మీద కూర్చొని ఋషులు-మనుషులు తపస్సులు చేస్తుంటారు.

పర్యాయపదాలు : అజినయోని, ఏణము, ఏణి, కందళి, కదలి, కురంగము, గాలిమొకము, చతుర, చలనము, చీనము, జింక, నులికొమ్ము, పిడి, మరూకము, మెకము, మెగము, రంకువు, లేటి, వాతాయువు, శంబరము, సులోచనము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक शाकाहारी चौपाया जो मैदानों और जंगलों में रहता है।

हिरण की छाल पर बैठकर ऋषि-मुनि तपस्या करते थे।
आहू, कुरंग, मयु, मृग, वातप्रमी, वाताट, व्याधमीत, शाला-वृक, शालावृक, सुनयन, सुलोचन, हरिण, हरिन, हिरण, हिरन

Distinguished from Bovidae by the male's having solid deciduous antlers.

cervid, deer

అర్థం : సీతను తీసుకెళ్ళడానికి రావణుడు రాక్షసున్ని పంపిన రూపం

ఉదాహరణ : జింక జంతుప్రదర్శనశాలలో గెంతుతూ ఉంది.

పర్యాయపదాలు : జింక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मादा हिरण।

हिरणी चिड़ियाघर में कुलाँचें भर रही थी।
कुरंगिन, कुरंगी, मृगिनी, मृगी, हरनी, हरिणी, हिरणी, हिरनी

లేడి పర్యాయపదాలు. లేడి అర్థం. ledi paryaya padalu in Telugu. ledi paryaya padam.