పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లేఖనశైలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

లేఖనశైలి   నామవాచకం

అర్థం : రచనలు చేసే విధానం.

ఉదాహరణ : ప్రతి ఒక్క రచయితకు తన రచనాపద్దతిలో తేడాలు ఉంటాయి.

పర్యాయపదాలు : రచనాపద్దతి, రచనాశైలి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वाक्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार जो लेखक की भाषा-संबंधी निजी विशेषताओं का सूचक होता है।

हर एक लेखक की अपनी अलग लेखन शैली होती है।
इबारत, लेखन शैली, लेखन-शैली

A style of expressing yourself in writing.

genre, literary genre, writing style

లేఖనశైలి పర్యాయపదాలు. లేఖనశైలి అర్థం. lekhanashaili paryaya padalu in Telugu. lekhanashaili paryaya padam.