పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లెక్కపెట్టుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

లెక్కపెట్టుట   నామవాచకం

అర్థం : గణన చేయు క్రియ

ఉదాహరణ : రాజు చిన్నప్పటి నుండి ఏదైన వస్తువులను లెక్కించుటలో నిపుణుడు.

పర్యాయపదాలు : గణించుట, లెక్కించుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहुत सी चीजों का एक दो तीन करते हुए गिनने की क्रिया या भाव।

वह बचपन से ही गिनने में निपुण है।
अवगणन, आकलन, आकलन कर्म, गणन, गणना, गिनती, गिनती कर्म, गिनना, शुमार, संख्यान

లెక్కపెట్టుట పర్యాయపదాలు. లెక్కపెట్టుట అర్థం. lekkapettuta paryaya padalu in Telugu. lekkapettuta paryaya padam.