పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లీనమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

లీనమైన   విశేషణం

అర్థం : ఏదైన కార్యంలో లేక విషయంలో మునిగిపోవడం

ఉదాహరణ : అతడు పూజలో లీనమైనాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకమైన, ఏకీభవమైన, ఐక్యమైన, నిమగ్నమైన, లగ్నమైన

जो किसी कार्य या विषय में लीन या पूरी तरह से लगा हुआ हो।

पूजा में तल्लीन माताजी किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहती।
अंतर्लीन, अनुरक्त, अनुरत, अनुसंरक्त, अन्तर्लीन, अभिनिविष्ट, अवगाहित, डूबा, डूबा हुआ, तदाकार, तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, निमग्न, निरत, प्रवण, मगन, मग्न, मशग़ूल, मशगूल, मस्त, रत, लिप्त, लीन, विभोर, संसक्त, सन्नद्ध

Giving or marked by complete attention to.

That engrossed look or rapt delight.
Enwrapped in dreams.
So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred.
Rapt with wonder.
Wrapped in thought.
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped

అర్థం : ఒక పనిలో పూర్తిగా మునిగిపోవడం

ఉదాహరణ : నిమగ్న జీవనం తర్వాత కూడా అతడు వ్యాయామం కోసం సమయాన్ని కేటాయిస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : నిమగ్నమైన

जो किसी कार्य में रत या लगा हो।

व्यस्त जीवन के बाद भी वह व्यायाम के लिए समय निकाल लेता है।
मसरूफ, मसरूफ़, व्यस्त

Actively or fully engaged or occupied.

Busy with her work.
A busy man.
Too busy to eat lunch.
busy

అర్థం : ఏదైనా ఒక విషయంలో కూరుకుపోవడం

ఉదాహరణ : ఆ వ్యక్తి సంతోషంగా ఉన్నాడు, దానితో అతను లీనమయ్యాడు.

పర్యాయపదాలు : వశమైన

जो वश में हो।

वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन वश्य है।
वश्य

Restrained or managed or kept within certain bounds.

Controlled emotions.
The controlled release of water from reservoirs.
controlled

అర్థం : ఈశ్వరుని ధ్యానంలో వుండేటటువంటి

ఉదాహరణ : సాధువు తపస్సులో లీనమైనాడు.

ईश्वर में लीन होने की कामना रखने वाला।

पाँच वर्ष की अवस्था में ही युयुक्षमान ध्रुव भगवान की खोज में घर से निकल पड़ा।
युयुक्षमान महात्मा तप में लीन हैं।
युयुक्षमान

లీనమైన పర్యాయపదాలు. లీనమైన అర్థం. leenamaina paryaya padalu in Telugu. leenamaina paryaya padam.