ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లిఖించడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లిఖించడం   నామవాచకం

అర్థం : అక్షరాలకు రూపమివ్వడం

ఉదాహరణ : అతడు పెన్నుతో రాస్తూ చదువుకుంటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : రాయడం

जूँ का अंडा।

उसके बालों में लीखें पड़ गई हैं।
निक्षा, लिक्का, लिक्षा, लीख, लेलिह

Egg or young of an insect parasitic on mammals especially a sucking louse. Often attached to a hair or item of clothing.

nit

లిఖించడం పర్యాయపదాలు. లిఖించడం అర్థం. likhinchadam paryaya padalu in Telugu. likhinchadam paryaya padam.