పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లాభం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లాభం   నామవాచకం

అర్థం : హాని చేయకుండా ఉండుట.

ఉదాహరణ : అందరికి మేలు కలిగే పనినే చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఉపకారం, ఉపకృతి, ఉపక్రియ, క్షేమకరం, ప్రయోజనం, మేలు, సౌఖ్యం, హితం, హితవు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से होने वाली किसी की भलाई।

वही काम करें जिसमें सबका हित हो।
कल्याण, फ़ायदा, फायदा, भला, मंगल, हित

Something that aids or promotes well-being.

For the benefit of all.
benefit, welfare

అర్థం : వ్యాపారంలో పెట్టిన పెట్టుబడి కంటే అధికంగా సంపాదించినప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : అతను బట్టల వ్యాపారంలో చాలినంత లాభం సంపాధించాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

व्यापार, काम आदि में होने वाला मुनाफ़ा।

मुझे इस कपड़ा व्यापार से काफ़ी लाभ की उम्मीद थी।
आमिष, जोग, नफा, निपजी, प्राफिट, प्रॉफिट, फ़ायदा, फायदा, बरकत, मुनाफ़ा, मुनाफा, योग, रिटर्न, लाभ

The advantageous quality of being beneficial.

gain, profit

లాభం   క్రియా విశేషణం

అర్థం : మంచి కోరడం

ఉదాహరణ : భవనం నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థిక సహాయం చేయండి.

పర్యాయపదాలు : మేలు, సహాయం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

हित के लिए।

सरकार को चाहिए कि वह सबके हितार्थ छायादार स्थानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे।
कल्याणार्थ, हितार्थ

లాభం   విశేషణం

అర్థం : నష్టం కానిది

ఉదాహరణ : తహసీల్దారు నా ఆదాయం యొక్క జమా ఖర్చులను చూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆదాయం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जिस पर कर, शुल्क आदि लगाया गया हो।

तहसीलदार मेरी आदेय संपत्ति का लेखा-जोखा कर रहा है।
आदेय

Liable to be accused, or cause for such liability.

The suspect was chargeable.
An indictable offense.
chargeable, indictable

లాభం పర్యాయపదాలు. లాభం అర్థం. laabham paryaya padalu in Telugu. laabham paryaya padam.