పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లవం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లవం   నామవాచకం

అర్థం : తక్కువ భాగం.

ఉదాహరణ : అతడు లడ్డును కొంచెం నోటిలో వేసుకొని రుచి చూసాడు.

పర్యాయపదాలు : అల్పం, కొంచెం, కొంత, కొద్ది, గోరంత, రవ్వంత, సూక్ష్మం, స్వల్పం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु, स्थान, अवधि आदि का थोड़ा या छोटा भाग।

वह औषधि का अल्पांश मुँह में डालकर कई गिलास पानी गटक गया।
अल्प अंश, अल्पांश, न्यून अंश, न्यूनांश

A small amount or duration.

He accepted the little they gave him.
little

లవం పర్యాయపదాలు. లవం అర్థం. lavam paryaya padalu in Telugu. lavam paryaya padam.