పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లడ్డు అనే పదం యొక్క అర్థం.

లడ్డు   నామవాచకం

అర్థం : మిక్చర్ తో పాటూ ఇచ్చె తీపి పదార్థం

ఉదాహరణ : శ్యామ్ లడ్డూ తింటున్నాడు.

एक गोल बँधी हुई मिठाई।

श्याम लड्डू खा रहा है।
लड़ुआ, लड़ुवा, लड्डू, लाडू, लेरुआ

A food rich in sugar.

confection, sweet

అర్థం : బూందీతో చేసేది

ఉదాహరణ : శ్యామ్ లడ్డు తింటున్నాడు.

तिल और गुड़ का बना लड्डू।

श्याम तिलवा खा रहा है।
तिल का लड्डू, तिलवा

A food rich in sugar.

confection, sweet

అర్థం : శనగ పప్పులతోతయారు చేసే తీపి పదార్థం

ఉదాహరణ : గుడిలో గణేశచతుర్థి రోజు లడ్డూలు పంచారు.

छोटी बूंदियों का लड्डू।

मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन मोतीचूर बाँटा गया।
मुक्तामोदक, मोतीचूर, मोतीलड्डू

A food rich in sugar.

confection, sweet

లడ్డు పర్యాయపదాలు. లడ్డు అర్థం. laddu paryaya padalu in Telugu. laddu paryaya padam.