పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లక్ష్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

లక్ష్యం   నామవాచకం

అర్థం : బాధ్యతతో కూడినది

ఉదాహరణ : దేశ సెవ చేయడం మన ప్రథమ కర్తవ్యం.

పర్యాయపదాలు : కర్తవ్యం

ऐसा काम जिसे पूरा करना अपने लिए परम आवश्यक और धर्म के रूप में हो।

देश की सेवा करना हम सबका परम कर्तव्य है।
कर्तव्य, कर्त्तव्य, फर्ज, फ़र्ज़

The social force that binds you to the courses of action demanded by that force.

We must instill a sense of duty in our children.
Every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty.
duty, obligation, responsibility

అర్థం : ఏదైనా సాధించడానికి ముందుగా ఒక పద్దతిని ఏర్పరుచుకోవడం

ఉదాహరణ : అతను నన్నేందుకు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు

वह जिसे लक्ष्य मानकर कोई बात कही जाए।

उसने मुझे क्यों निशाना बनाया !।
निशाना, लक्ष्य

A person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence.

He fell prey to muggers.
Everyone was fair game.
The target of a manhunt.
fair game, prey, quarry, target

అర్థం : ఏదైన సాధించాలనే కోరిక కలిగి ఉండటం

ఉదాహరణ : మీ లక్ష్యం ఎక్కడుంది.

वह जिस पर आक्षेप किया जाय।

आपका लक्ष्य किधर है?
लक्ष्य

అర్థం : ఒక నిర్ధిష్ట ధ్యేయం కోసం సాధించు కృషి

ఉదాహరణ : ఈ సంవత్సరం పది లక్షల టన్నులు గోధుమల ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు

वह जिस पर किसी उद्देश्य से दृष्टि रखी जाय या उद्दिष्ट पदार्थ या बात।

गेहूँ के उत्पादन का लक्ष्य इस वर्ष दस लाख टन रखा गया है।
गंतव्य, गन्तव्य, लक्ष्य

The goal intended to be attained (and which is believed to be attainable).

The sole object of her trip was to see her children.
aim, object, objective, target

అర్థం : సమాప్తమయ్యే స్థానం

ఉదాహరణ : పరుగు పందెంలో ఒకరితో పాటు ఇంకొకరు పరిగెత్తుతూ అంతిమ ప్రదేశం చేరుకుంటారు.

పర్యాయపదాలు : అంతిమప్రదేశం, గమ్యం, గోల్

वह स्थान जो अंत या समाप्ति पर निर्दिष्ट हो (जैसे यात्रा या दौड़ आदि में)।

दौड़ प्रतियोगिता में एक ही साथ दो धावक मंजिल पर पहुँच गए।
गंतव्य, गन्तव्य, गोल, मंज़िल, मंजिल, मक़ाम, मकाम, मुक़ाम, मुकाम, लक्ष्य

The place designated as the end (as of a race or journey).

A crowd assembled at the finish.
He was nearly exhausted as their destination came into view.
destination, finish, goal

లక్ష్యం   విశేషణం

అర్థం : అనుకున్నది సాధించటం

ఉదాహరణ : లక్ష్యం కొరకు ఉద్దేశించబడిన వస్తువులు చాలా దూరంలో వున్నాయి.

निशाना लगाने योग्य या लक्ष्य साधने योग्य।

अभिलक्ष्य वस्तु बहुत दूर रखा गया था।
अभिलक्ष्य

లక్ష్యం పర్యాయపదాలు. లక్ష్యం అర్థం. lakshyam paryaya padalu in Telugu. lakshyam paryaya padam.