పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి లంగూర్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

లంగూర్   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన పెద్ద కోతి దీని మూతి నల్లగా మరియు తోక చాలా పొడవుగా ఉంటుంది.

ఉదాహరణ : లంగూర్ ఈదడంలో నేర్పరులు.

పర్యాయపదాలు : కోతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार का बड़ा बंदर जिसका मुँह काला और पूँछ बहुत लंबी होती है।

लंगूर तैरने में निपुण होता है।
असितानन, कृष्णमुख, ढेंढवा, लंगूर, वृक्षशायिक

Slender long-tailed monkey of Asia.

langur

లంగూర్ పర్యాయపదాలు. లంగూర్ అర్థం. langoor paryaya padalu in Telugu. langoor paryaya padam.