పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రోగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రోగం   నామవాచకం

అర్థం : శరీరం అనేక అవస్థలతో బాధపడటం

ఉదాహరణ : శరీరం రోగాలకు ఇల్లు.పెద్ద-పెద్ద డాక్టర్లు కూడ ఈ రోగాలను గుర్తించలేరు.

పర్యాయపదాలు : అనారోగ్యం, ఆకల్యం, కాయిలా, జబ్బు, తెగులు, దేహక్షయం, నలత, నొవ్వు, రుగ్మము, వికరం, వ్యాధి, సుస్తీ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शरीर, मन आदि को अस्वस्थ करने वाली असामान्य अवस्था।

शरीर रोगों का घर है।
अजार, अपाटव, अभिरोध, अम, अमस, अमीव, अमीवा, आज़ार, आजार, आमय, आरज़ा, आरजा, इल्लत, उपघात, डिज़ीज़, डिजीज, दू, दोषिक, बीमारी, मर्ज, मर्ज़, रोग, विकृति, व्याधि

An often persistent bodily disorder or disease. A cause for complaining.

ailment, complaint, ill

రోగం పర్యాయపదాలు. రోగం అర్థం. rogam paryaya padalu in Telugu. rogam paryaya padam.