ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రేఖ అనే పదం యొక్క అర్థం.

రేఖ   నామవాచకం

అర్థం : ఇందులో పొడవు ఉంటుంది కాని లావు లేక వెడల్పు ఉండదు.

ఉదాహరణ : ఐదు ఇంచీల రేఖ గీయండి.

वह जिसमें लम्बाई तो हो पर मोटाई या चौड़ाई न हो।

पाँच इंच की एक रेखा खींचो।
रेखा, लकीर, लीक, वलि, वली

A length (straight or curved) without breadth or thickness. The trace of a moving point.

line

అర్థం : -వాస్తవికమైన లేదా కల్పితమైన రేఖ, దీని ద్వారా దేశ సరిహద్దులను గుర్తించవచ్చు.

ఉదాహరణ : -అతడు గ్లోబులో కర్కటరేఖ స్థితిని చూస్తున్నాడు.

वह वास्तविक या कल्पित रेखा जिसका अस्तित्व सीमा निर्धारण द्वारा तय होता है।

वह ग्लोब में कर्क रेखा की स्थिति देख रहा है।
रेखा

A spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent.

line

రేఖ పర్యాయపదాలు. రేఖ అర్థం. rekha paryaya padalu in Telugu. rekha paryaya padam.