ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రాబడి అనే పదం యొక్క అర్థం.

రాబడి   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వ్యాపారం చేయడం ద్వారా వచ్చే డబ్బు

ఉదాహరణ : ఈ పని యొక్క సంపాదన సరైన విధంగా వుంది.

పర్యాయపదాలు : ఆదాయం, సంపాదన

काम पूरा करने की क्रिया।

इस काम का सम्पादन ठीक तरह से हुआ।
संपादन, सम्पादन

రాబడి పర్యాయపదాలు. రాబడి అర్థం. raabadi paryaya padalu in Telugu. raabadi paryaya padam.