పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రాప్తీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

రాప్తీ   నామవాచకం

అర్థం : నేపాల్ పర్వత ప్రాంతం నుండీ ప్రవహించే ఒక నది

ఉదాహరణ : రాప్తీ సరయు నదిలో కలుస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : రాప్తీనది


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नेपाल के पहाड़ों से निकलनेवाली एक नदी।

राप्ती सरयू में गिरती है।
रापती, रापती नदी, राप्ती, राप्ती नदी

A large natural stream of water (larger than a creek).

The river was navigable for 50 miles.
river

రాప్తీ పర్యాయపదాలు. రాప్తీ అర్థం. raaptee paryaya padalu in Telugu. raaptee paryaya padam.