ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రాజు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రాజు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రాజ్యం యొక్క అధిపతి

ఉదాహరణ : తండ్రిగరి మరణం తర్వాత చక్రవర్తి బాదశాహి పుత్రుడికి రాజ్యం వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : చక్రవర్తి, బాదశాహి

किसी सुल्तान द्वारा शासित देश या क्षेत्र।

सुल्तानों ने अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ीं।
सलतनत, सल्तनत

Country or territory ruled by a sultan.

sultanate

అర్థం : చదరంగంలొ బలహీనమైనడే కాని ముఖ్యమైన పావు

ఉదాహరణ : తెలివిగల చదరంగపు ఆటగాడు ఒక ఎత్తుతొ రాజును చంపాడు.

शतरंज का एक मोहरा।

बुद्धिमान शतरंजी ने एक प्यादे से बादशाह को मारा।
बादशाह, राजा

(chess) the weakest but the most important piece.

king

అర్థం : పరిపాలించేవాడు

ఉదాహరణ : శివాజీ ఒక సమర్ధవంతమైన రాజు.

పర్యాయపదాలు : అధికారి, అధినేత, అధిపతి, అధ్యక్షుడు

वह जो शासन करता हो।

शिवाजी एक कुशल शासक थे।
अनुशासक, अमीर, दंडधर, दण्डधर, नियंता, नियन्ता, शासक, हुक्मराँ

A person who rules or commands.

Swayer of the universe.
ruler, swayer

అర్థం : దేశాన్ని పరిపాలించేవాడు

ఉదాహరణ : త్రేత్రాయుగంలో శ్రీరాముడు అయోధ్యకు రాజు.

పర్యాయపదాలు : ధరణీపతి, నరపాలుడు, నృపాలుడు, నృపుడు, పాలకుడు, పుడమీశుడు, పృధ్వీపతి, ప్రభువు, భూపతి, భూపాలుడు, మహీపతి, విభుడు, స్వామి

A male sovereign. Ruler of a kingdom.

king, male monarch, rex

అర్థం : సమాజంలోని సామాన్యప్రజలకు కార్యకర్తలు ఎవరైతే సేవ చేశారో

ఉదాహరణ : రాజనేతను స్వయంగా జనసేవకుడు అని అంటారు.

పర్యాయపదాలు : అధిపతి, జనసేవకుడు, ప్రజా పాలితుడు, ప్రజాసేవకుడు

वह सामाजिक कार्यकर्त्ता जो जन-साधारण या जनता की सेवा करता हो।

राजनेता स्वयं को जनसेवक कहते हैं।
जनसेवक

Someone who holds a government position (either by election or appointment).

public servant

అర్థం : భూమి చూట్టు తిరిగే ఒక గ్రహం

ఉదాహరణ : చంద్రుడు సూర్యుడు ప్రకాశం వలన వెలుగును ఇస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అంబుజుడు, అజుడు, అమృతకరుడు, కళానిధి, కాంతిమంతుడు, కాంతుడు, చందమామ, చందురుడు, చంద్రుడు, చలివెలుగు, చలువజ్యోతి, చెంగల్వదొర, జయంతుడు, జలధిజుడు, తారాధిపుడు, తారాపీడితుడు, తోయజవైరి, ద్విజపతి, ధవళకరుడు, నిశివెలుగు, నెలకూన, నెలమొల్క, నెలవంక, మంచువేల్పు, మొలకచంద్రుడు, రజనీనాధుడు, రాగుడు, రాజరాజు, రాత్రిక, రేద్ప్ర, రేమగడు, లక్ష్మీసహజుడు, విలాసి, వెన్నెలగుత్తి, వెన్నెలపాపడు, శశాంకుడు, శీతకరుడు, శీతమయూఖుడు, శీతమరీచి, శీతలుడు, శుచి, శ్వేతవాహనుడు, సముద్రనవనీతం, సింధుజన్ముడు, సింధుజుడు, సుందరుడు, సుధాంగుడు, సుధాధాముడు, సుధావర్శి, సుధాసూతి, సుముడు, హిమధాముడు

पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह।

चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
अब्ज, अब्धिज, अमीकर, अमीनिधि, अमृत-रश्मि, अमृतकर, अमृतद्युति, अमृतबंधु, अमृतबन्धु, अमृतरश्मि, अमृतवपु, अमृतांशु, इंदव, इंदु, इन्दव, इन्दु, कलाधर, कलानाथ, कलानिधि, चंदा, चंद्र, चंद्रमा, चन्द्र, चन्द्रमा, चाँद, चांद, छायांक, जैवातृक, तमोहपह, तुषारकर, तुषारकिरण, तुहिनकर, तुहिनकिरण, तुहिनदीधित, तुहिनद्युति, तुहिनरश्मि, तुहिनांशु, तुहिनाश्रु, द्विज, द्विजपति, द्विजाति, द्विजेंद्र, द्विजेन्द्र, द्विजेश, नभश्चमस, नभश्चर, निशाधीश, निशानाथ, निशापति, निशामणि, निशारत्न, निशिकर, निशिनाथ, निशिनायक, निशिपति, निशिपाल, निशेश, पतम, पतय, पर्वधि, पीयूषमहस, पीयूषरुचि, पीयूषवर्ष, भग्नात्मा, मयंक, मृगमित्र, मृगांक, यामिनीपति, यामीर, रजनीनाथ, रजनीश, रसपति, राकेश, वरालि, विधु, विश्वप्स, विहंग, विहग, शंभुभूषण, शम्भुभूषण, शशांक, शशाङ्क, शशि, शिवशेखर, शिशिरकर, शिशिरगु, शिशिरमयूख, शीतकर, शीतदीधिति, शीतद्युति, शीतभानु, शीतरश्मि, शीतांशु, शुचि, श्रीसहोदर, श्वेतद्युति, श्वेतधामा, श्वेतभानु, श्वेतमयूख, श्वेतवाहन, श्वेतांशु, श्वेतार्चि, सिंधुजन्मा, सिंधुनंदन, सिंधुपु, सितदीधिति, सिन्धुजन्मा, सिन्धुनन्दन, सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमकर, हिमवान्, हिमांशु, हृषु

The natural satellite of the Earth.

The average distance to the Moon is 384,400 kilometers.
Men first stepped on the moon in 1969.
moon

అర్థం : రాజు చిత్రం కలిగిన పేకముక్క

ఉదాహరణ : అతడు పేకముక్క ల్లోంచి రాజును బైటికి తీశడు.

పర్యాయపదాలు : కింగ్, బాద్‍షా

बादशाह के चित्र वाला ताश का एक पत्ता।

उसने रंग के दुक्के से बादशाह को काटा।
बादशाह, राजा

One of the four playing cards in a deck bearing the picture of a king.

king

అర్థం : పెద్ద మొగలుల రాజు.

ఉదాహరణ : అనేక మంది చక్రవర్తులు రైతులపైన ఎన్నో ఒత్తిడులు తెచ్చేవారు

పర్యాయపదాలు : అధిపతి, అధీశుడుఛత్రపతి, క్షత్రీయుడు, చక్రవర్తి, నందంతుడు, ప్రభువు

बड़ा मुगल राजा।

कई बादशाह किसानों पर अनेकों प्रकार के कर लाद देते थे।
क़िबलाआलम, किबलाआलम, ताजदार, ताजवर, बादशाह, शाह, सुलतान, सुल्तान

The ruler of a Muslim country (especially of the former Ottoman Empire).

grand turk, sultan

రాజు   విశేషణం

అర్థం : రాజ్యంను పరిపాలించేవాడు

ఉదాహరణ : ప్రజలు చత్రపతి రాజును దర్శించుటకు ఆత్రంతో ఉన్నారు

పర్యాయపదాలు : చత్రపతి

छत्र धारण करनेवाला।

प्रजा छत्रपति राजा के दर्शन के लिए आतुर थी।
छत्रधारी, छत्रपति

రాజు పర్యాయపదాలు. రాజు అర్థం. raaju paryaya padalu in Telugu. raaju paryaya padam.