పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రాగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రాగం   నామవాచకం

అర్థం : సంగీతానికి పరివర్తిత రూపం

ఉదాహరణ : ప్రత్యేక రాగానికి చెల్లా చెదురైన ప్రత్యేక రాగాలు వస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : రాగము, రాగాలు

संगीत में किसी राग का परिवर्तित रूप।

प्रत्येक राग की प्रायः छह रागिनियाँ मानी गई हैं।
रागनी, रागिणी, रागिनी

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

అర్థం : స్వరములను ఒక క్రమంలో అమర్చడానికి గల పేరు

ఉదాహరణ : భారతీయ సంగీతంలో ఆరు రాగాలున్నాయని భావిస్తారు.

संगीत में स्वरों के विशेष प्रकार और क्रम में निश्चित योजना से बना हुआ गीत का ढाँचा।

भारतीय संगीत में छह राग माने गये हैं।
राग

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

అర్థం : బలమైన అభిమానం

ఉదాహరణ : ప్రేమలో స్వార్థానికి చోటు లేదు.

పర్యాయపదాలు : అనురక్తి, అనురాగం, అప్యాయత, అభిమానం, అరులు, ఇంపు, గారాబం, పేర్మి, ప్రియం, ప్రీతి, ప్రేమ, మక్కువ, మమకారం, మమత, మురిపెం, వాత్సల్యం, సంగడి, సంప్రీతి

वह मनोवृत्ति जो किसी काम, चीज, बात या व्यक्ति को बहुत अच्छा, प्रशंसनीय तथा सुखद समझकर सदा उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाये रखना चाहती है या उसके पास रहने की प्रेरणा देती है।

प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता।
उसे संगीत से अनुराग है।
अनुरंजन, अनुरञ्जन, अनुराग, अभिप्रणय, अवन, अविद्वेष, इखलास, इश्क, इश्क़, इसक, उपधान, उलफत, उलफ़त, उल्फत, उल्फ़त, छोह, पनव, प्यार, प्रणव, प्रीत, प्रीति, प्रेम, मुहब्बत, राग, लगन, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A strong positive emotion of regard and affection.

His love for his work.
Children need a lot of love.
love

రాగం పర్యాయపదాలు. రాగం అర్థం. raagam paryaya padalu in Telugu. raagam paryaya padam.