పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రథం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రథం   నామవాచకం

అర్థం : రెండు లేదా నాలుగు చక్రాలు వుండే పురాతన వాహనం

ఉదాహరణ : మహాభారత యుద్దంలో శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడు రథ సారథిగా వున్నాడు.

दो या चार पहियों की एक प्रकार की पुरानी सवारी गाड़ी जिसे घोड़े खींचते हैं।

महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उनका रथ हाँका।
आचरण, चक्रचारी, चक्रपाद, तार्क्ष्य, रथ, वरूथी, वीरवह

A light four-wheel horse-drawn ceremonial carriage.

chariot

రథం పర్యాయపదాలు. రథం అర్థం. ratham paryaya padalu in Telugu. ratham paryaya padam.