పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రత్నం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రత్నం   నామవాచకం

అర్థం : గ్రహాల సంఖ్యగల రాళ్ళు

ఉదాహరణ : అతను గ్రహ బాధ తొలగిపోవడానికి నవరత్న ఉంగరం ధరించాడు.

పర్యాయపదాలు : గ్రహరత్నాలు, తొమ్మిదిరత్నాలు, నవరత్నం

मोती, पन्ना, माणिक, गोमेद, हीरा, मूँगा, लहसुनियाँ, पुष्यराज और नीलम - ये नौ रत्न।

वह ग्रह बाधा दूर करने के लिए नवरत्न की अँगूठी पहनता है।
नवरतन, नवरत्न, नौ रत्न, नौरत्न

A precious or semiprecious stone incorporated into a piece of jewelry.

gem, jewel, precious stone

అర్థం : బంగారం కన్నా ఎక్కువ ధర కలిగినది

ఉదాహరణ : వజ్రం , పగడం, ముత్యం మొదలైనవి రత్నాలు

बहुमूल्य चमकीले खनिज पदार्थ जो आभूषणों आदि में जड़े जाते हैं।

हीरा, पन्ना, मोती आदि रत्न हैं।
अब्धिसार, अर्णव, जवाहर, जवाहिर, जौहर, नग, नगीना, रतन, रत्न, रेजा

A precious or semiprecious stone incorporated into a piece of jewelry.

gem, jewel, precious stone

రత్నం పర్యాయపదాలు. రత్నం అర్థం. ratnam paryaya padalu in Telugu. ratnam paryaya padam.