పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రక్షణ అనే పదం యొక్క అర్థం.

రక్షణ   నామవాచకం

అర్థం : అపాయంలేనిది

ఉదాహరణ : ఈ నగరంలో కరెంటు పని యొక్క రక్షణ అయిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : సంరక్షణ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु आदि की कमी को पूरा करने के लिए उसे भेजने या देने की क्रिया।

इस शहर में बिजली की आपूर्ति कम हो गई है।
अपवर्ग, आपूर्ति, पूर्ति, संभरण, सप्लाई, समायोजन

The activity of supplying or providing something.

provision, supply, supplying

అర్థం : కంటికి రెప్పలా బాద్యత నిర్వహించటం

ఉదాహరణ : దేశ రక్షణ కోసం ఉన్న సైనికులకు మనం ఋణ పడి ఉన్నాం.

పర్యాయపదాలు : కాపలా, సంరక్షణ, సురక్ష


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अच्छी तरह की जाने वाली रक्षा।

यह देश आभारी है उन वीरों का जो देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं।
क्षेम, प्रोटेक्शन, संरक्षण, सरपरस्ती, सिक्युरटी, सिक्युरिटी, सुरक्षा, सेक्यूरिटी, सेफ्टी, हिफ़ाज़त, हिफाजत

The activity of protecting someone or something.

The witnesses demanded police protection.
protection

అర్థం : సమస్యల నుండి బయటపడేయటం

ఉదాహరణ : సంరక్షణ ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందుల నుండి రక్షించాలి.

పర్యాయపదాలు : సంరక్షణ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

भविष्य आदि के लिए या आगे की आवश्यकता के कारण अलग या बचाकर रखने की क्रिया।

संरक्षण द्वारा भविष्य की कठिनाइयों से बचा जा सकता है।
संरक्षण

The act of keeping back or setting aside for some future occasion.

reservation

అర్థం : ఎటువంటి హాని లేకుండా ఉండటం

ఉదాహరణ : నేడు సమాజం యొక్క సురక్షిత అపాయంలో ఉంది

పర్యాయపదాలు : సురక్షిత


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सुरक्षित होने या रहने की अवस्था।

आज समाज की सुरक्षितता खतरे में है।
नेता ने अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षितता की दृष्टि से आतंकियों से हाथ मिला लिया।
महफूजता, सुरक्षितता

The state of being certain that adverse effects will not be caused by some agent under defined conditions.

Insure the safety of the children.
The reciprocal of safety is risk.
safety

అర్థం : ఆపద సమయాలలో హాని కలగకుండా తప్పించే క్రియ.

ఉదాహరణ : అతను నన్ను ఆపద నుండి రక్షించాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

विपत्ति, आक्रमण, हानि, नाश आदि से बचाने की क्रिया।

दुर्दिन में उसने अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा।
अमान, अवन, आवार, एहतियात, परिपालन, प्रतिरक्षा, बचाव, रक्षण, रक्षा, रक्षिका, रक्षिता, हिफ़ाज़त, हिफाजत

Protection from harm.

Sanitation is the best defense against disease.
defence, defense

అర్థం : సంపదను లేద వ్యక్తి తప్పించుకొనిపోకుండా ఉండుటకు తన అధికారంలో ఉంచుట.

ఉదాహరణ : నేరస్తుడిని పోలీసులు కొద్ది రోజులు తమ రక్షలో పెట్టుకొన్నారు.

పర్యాయపదాలు : కస్టడి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी संपत्ति को रक्षित रखने के लिए अथवा किसी व्यक्ति को भागने आदि से रोकने के लिए अपने अधिकार या रक्षा में लेकर रखने की क्रिया या भाव।

भरत शाह को तीन महीने तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था।
अभिरक्षण, अभिरक्षा, अमीनी

అర్థం : అభద్రతలేని తనం

ఉదాహరణ : వృక్షాల యొక్క కొరత వల్ల భూమి తన యొక్క రక్షణను కోల్పోతుంది.

పర్యాయపదాలు : భద్రత


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कटकर, घिसकर या रिसकर किसी वस्तु आदि के धीरे-धीरे क्षीण होने की क्रिया।

वृक्षों के अभाव में भूमि का क्षरण द्रुत गति से होता है।
अपकर्षण, अपक्षरण, अपरदन, क्षरण

(geology) the mechanical process of wearing or grinding something down (as by particles washing over it).

eating away, eroding, erosion, wearing, wearing away

రక్షణ పర్యాయపదాలు. రక్షణ అర్థం. rakshana paryaya padalu in Telugu. rakshana paryaya padam.