ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంభ అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంభ   నామవాచకం

అర్థం : పొడవుగా ఉండి తియ్యగా ఉండే పండు

ఉదాహరణ : అతడు అరటిపండు తింటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అంటి, అరటిపండు, కదళం, కదళి, గుచ్చఫల

एक फल जो लम्बा, गूदेदार तथा मीठा होता है।

वह केला खा रहा है।
कदली, केला, बालकप्रिया, मंजिफला, मृत्युपुष्प, रंभा, रंभाफल, रम्भा, रम्भाफल

Elongated crescent-shaped yellow fruit with soft sweet flesh.

banana

రంభ పర్యాయపదాలు. రంభ అర్థం. rambha paryaya padalu in Telugu. rambha paryaya padam.