ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంభాతృతియ అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంభాతృతియ   నామవాచకం

అర్థం : జేష్ఠమాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష తృతియ

ఉదాహరణ : సునీత రంభాతృతియ రోజు జన్మించింది.

जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया।

सुनीता का जन्म रंभातृतीया को हुआ था।
रंभातृतीया

రంభాతృతియ పర్యాయపదాలు. రంభాతృతియ అర్థం. rambhaatritiya paryaya padalu in Telugu. rambhaatritiya paryaya padam.