ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంబినీరాగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంబినీరాగం   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రాగం

ఉదాహరణ : సంగీత విద్వాంసుడు రంభినీరాగం గురించి చాలా సేపు మాట్లాడారు.

పర్యాయపదాలు : రంబిని

एक रागिनी।

संगीतज्ञ रंभिनी के बारे में बता रहा है।
रंभिनी, रंभिनी रागिनी

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

రంబినీరాగం పర్యాయపదాలు. రంబినీరాగం అర్థం. rambineeraagam paryaya padalu in Telugu. rambineeraagam paryaya padam.