పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంధ్రాలు వేసేటువంటి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : బొరకలు వేయడం

ఉదాహరణ : బర్మా ఒక రంధ్రాలు వేసేటువంటి పరికరం.

పర్యాయపదాలు : చిల్లులుపెట్టేటువంటి

जो छेदता या छेद करता हो।

बरमा एक छेदक उपकरण है।
अवच्छेदक, छिद्रक, छेदक, बेधक

రంధ్రాలు వేసేటువంటి పర్యాయపదాలు. రంధ్రాలు వేసేటువంటి అర్థం. randhraalu vesetuvanti paryaya padalu in Telugu. randhraalu vesetuvanti paryaya padam.