ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వస్తువు యొక్క గుణము కళ్ళ ద్వారా తెలియునది.

ఉదాహరణ : అతను చామనచ్చాయ రంగులో ఉంటాడు.

పర్యాయపదాలు : చాయ, ఛాయ, పసను, బచ్చెన, వన్నియ, వన్ను, వన్నువు, వన్నె, వర్ణము, వర్ణిక, హోమి

किसी वस्तु आदि का वह गुण जिसका ज्ञान केवल आँखों द्वारा होता है।

वह गौर वर्ण का है।
वह गोरे रंग का है।
रंग, रङ्ग, वर्ण

A visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect.

A white color is made up of many different wavelengths of light.
color, coloring, colour, colouring

అర్థం : ఒక వస్తువును ప్రత్యేకమైనదిగా గుర్తించడానికి ఉపయోగపడే ఛాయ

ఉదాహరణ : ఈ చీర ఎరుపు రంగుతో రంగరించి ఉంది

పర్యాయపదాలు : ఛాయ, వర్ణం

वह पदार्थ जिससे कोई चीज़ रंगी जाती है।

यह साड़ी लाल रंग से रंगी गई है।
डाई, रंग, रङ्ग

Any material used for its color.

She used a different color for the trim.
color, coloring material, colour, colouring material

రంగు పర్యాయపదాలు. రంగు అర్థం. rangu paryaya padalu in Telugu. rangu paryaya padam.