ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగువస్త్రాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగువస్త్రాలు   నామవాచకం

అర్థం : రంగులు అద్దిన వస్త్రాలు

ఉదాహరణ : రేష్మా రంగువస్త్రాలను ధరించింది.

साधारण मलमल पर रंगीन रेशम से बुटियाँ काढ़ा हुआ कपड़ा।

रेशमा फुलकारी ओढ़े हुए थी।
फुलकारी

రంగువస్త్రాలు పర్యాయపదాలు. రంగువస్త్రాలు అర్థం. ranguvastraalu paryaya padalu in Telugu. ranguvastraalu paryaya padam.