ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగులువేసేపని అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగులువేసేపని   నామవాచకం

అర్థం : గోడలను రంగులతో అలంకరించడం

ఉదాహరణ : ఇంటికి రంగులు వేసే పని అయిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : రంగులుపూసేపని, సున్నాలువేసేపని

पोतने की क्रिया।

घर की पोताई हो रही है।
पुताई, पोताई

రంగులువేసేపని పర్యాయపదాలు. రంగులువేసేపని అర్థం. ranguluvesepani paryaya padalu in Telugu. ranguluvesepani paryaya padam.