ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగుపాత్ర అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగుపాత్ర   నామవాచకం

అర్థం : గాజులు తయారుచేయువాడి పరికరం

ఉదాహరణ : గాజులవాడు రంగు పాత్రతో గాజులకు రంగులు అద్దుతున్నాడు.

चूड़िहार का एक औजार।

चूड़िहार कंटे से चूड़ी रंगते हैं।
कंटा

రంగుపాత్ర పర్యాయపదాలు. రంగుపాత్ర అర్థం. rangupaatra paryaya padalu in Telugu. rangupaatra paryaya padam.