ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగస్థల నాటకుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగస్థల నాటకుడు   నామవాచకం

అర్థం : రంగస్థలంతో పరిచయం వున్న వ్యక్తి

ఉదాహరణ : నటుడు రంగస్థలం మీద నిలబడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : నటుడు

रंगमंच से जुड़ा व्यक्ति।

रंगकर्मी रंगमंच पर खड़े हैं।
रंगकर्मी

రంగస్థల నాటకుడు పర్యాయపదాలు. రంగస్థల నాటకుడు అర్థం. rangasthala naatakudu paryaya padalu in Telugu. rangasthala naatakudu paryaya padam.