ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగం   నామవాచకం

అర్థం : -పరిధిని తెలియజేసేది.

ఉదాహరణ : -అతడు విద్యారంగంలో చాలా ముందున్నాడుఈ ఉపగ్రహం క్షేత్రం చాలా పెద్దదిఇది న్యాయ క్షేత్రం బయట ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఏరియా, క్షేత్రం

एक माना हुआ क्षेत्र जिसमें कोई सक्रिय रहे, कार्य करे, संचालित हो या उस क्षेत्र में नियंत्रित हो या उसकी शक्ति बनी रहे।

वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे है।
इस उपग्रह का क्षेत्र बहुत बड़ा है।
यह कानून के क्षेत्र के बाहर है।
राजनीतिक क्षेत्र बहुत ही बड़ा है।
एरिया, क्षेत्र, फील्ड, रेंज, रेन्ज, रैंज, रैन्ज

An area in which something acts or operates or has power or control:.

The range of a supersonic jet.
A piano has a greater range than the human voice.
The ambit of municipal legislation.
Within the compass of this article.
Within the scope of an investigation.
Outside the reach of the law.
In the political orbit of a world power.
ambit, compass, orbit, range, reach, scope

రంగం పర్యాయపదాలు. రంగం అర్థం. rangam paryaya padalu in Telugu. rangam paryaya padam.