పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యశస్సు అనే పదం యొక్క అర్థం.

యశస్సు   నామవాచకం

అర్థం : పేరు ప్రతిష్టలు పెరగడం.

ఉదాహరణ : సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ ద్వారా కీర్తి మరియు ధనము రెండింటిని ఆర్జించాడు

పర్యాయపదాలు : కీర్తి, ఖ్యాతి, పొగడ్త, ప్రఖ్యాతి, ప్రశస్తి, వాసి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The state or quality of being widely honored and acclaimed.

celebrity, fame, renown

యశస్సు పర్యాయపదాలు. యశస్సు అర్థం. yashassu paryaya padalu in Telugu. yashassu paryaya padam.