పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యమధర్మరాజు అనే పదం యొక్క అర్థం.

యమధర్మరాజు   నామవాచకం

అర్థం : హింధు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ప్రాణాలు హరించువాడు

ఉదాహరణ : సతీ సావిత్రి యువరాజు ద్వారా సౌభాగ్యవతిగా ఉండాలనే ఆశీర్వాదం తీసుకొని తన చర్చను మృత్యువు నుండి కాపాడింది.

పర్యాయపదాలు : యమరాజు, యముడు

हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के अधिष्ठाता देवता।

सती सावित्री ने यमराज से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने मृत पति को जीवित करा लिया।
अर्कज, अर्कतनय, काल, काल देवता, जमराज, दंडधर, दंडधार, दण्डधर, दण्डधार, धरम, धरमराज, धर्म, धर्मराज, पितरपति, पितृदैवत, पितृनाथ, पितृराज, पृथिवीपति, प्रेतनाथ, प्रेतनाह, प्रेतपति, महासत्य, मृत्यु देवता, यम, यम देव, यम देवता, यमराज, वैवस्वत, शीर्णपाद

Hindu god of death and lord of the underworld.

yama

యమధర్మరాజు పర్యాయపదాలు. యమధర్మరాజు అర్థం. yamadharmaraaju paryaya padalu in Telugu. yamadharmaraaju paryaya padam.