ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యజ్ఞం అనే పదం యొక్క అర్థం.

యజ్ఞం   నామవాచకం

అర్థం : మంత్రం ద్వారా అగ్నిలో నెయ్యి వేసి చేసే పని

ఉదాహరణ : హోమం తరువాత పూజారి యజమానికి రక్షసూత్రాన్ని అండగా కడతాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆహుతి, యజము, యాగము, యాజన్యము, హోత్ర, హోమం

అర్థం : ప్రాచీన భారతీయ ఆర్యులు ఒక ధార్మిక కృత్యంగా చేసేది

ఉదాహరణ : వేదకాలంలో యజ్ఞానికి పెద్ద ప్రాముఖ్యత ఉండేది.

పర్యాయపదాలు : యాగం, హోమము

प्राचीन भारतीय आर्यों का एक धार्मिक कृत्य जिसमें हवन आदि होते थे।

वैदिक युग में यज्ञ का बड़ा महत्व था।
यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गये थे।
अध्वर, आहव, इज्या, इष्टि, ऋत, मख, यज्ञ, याग, यूपध्वज, वर्हा, वाज, सत्र

The public performance of a sacrament or solemn ceremony with all appropriate ritual.

The celebration of marriage.
celebration, solemnisation, solemnization

అర్థం : మంత్రోపదేశం చేయడం

ఉదాహరణ : వేదిక మీద ఆసీనులైన మహాత్మ తన శిష్యునికి మంత్రోపదేశాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : దీక్ష, మంత్రోపదేశం, యాగం

गुरु या आचार्य द्वारा नियमपूर्वक मंत्रोपदेश देने की क्रिया।

मंच पर आसीन महात्मा अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं।
दीक्षा

The prescribed procedure for conducting religious ceremonies.

ritual

అర్థం : లోక కళ్యాణం కొరకు పండితులు చేసె యాగం

ఉదాహరణ : హోమం యొక్క సమయం అయిపోతుందని పండితుడు చెప్పాడు.

పర్యాయపదాలు : అగ్నిహోత్రం, అగ్నిహోత్రయజ్ఞం, ఆహుతి, హోమం

मंत्र पढ़कर कुछ निश्चित पदार्थ अग्नि में डालने की क्रिया।

पंडितजी ने कहा कि हवन का समय बीता जा रहा है।
अग्निहोत्र, आहवन, आहुति, आहुति दान, आहुती, प्रहुति, स्वाहाकार, हवन, हवन दान, होम

The activity of worshipping.

worship

యజ్ఞం పర్యాయపదాలు. యజ్ఞం అర్థం. yajnyam paryaya padalu in Telugu. yajnyam paryaya padam.