ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి యజమాని అనే పదం యొక్క అర్థం.

యజమాని   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటిలో పెత్తనం చలాయించేవారు

ఉదాహరణ : ఈ ఆస్తి నల్గురు యజమానుల చేతిలో చిక్కుకుంది

పర్యాయపదాలు : హక్కుదారుడు

हक़ या अधिकार रखनेवाला व्यक्ति।

इस संपत्ति के चारों हकदार आपस में ही उलझ गए।
अधिकारी, दावेदार, हकदार, हक़दार

Someone who claims a benefit or right or title.

Claimants of unemployment compensation.
He was a claimant to the throne.
claimant

అర్థం : కార్యాలయంలో ఉద్యోగులందరికి పైస్థాయిలో ఉన్నవాడు

ఉదాహరణ : అతని చిన్నాన్న ఈ కార్యాలయంలో మేనేజర్.

పర్యాయపదాలు : అధికారి, మేనేజర్

कचहरी के कार्यालय का वह अधिकारी जो मिसलें या नत्थियाँ यथास्थान रखता है।

उसके चाचा इसी कचहरी में मुनसरिम हैं।
मुंसरिम, मुनसरिम

అర్థం : జమిందారు పదవి

ఉదాహరణ : ఆంగ్లేయులకు విరోధి అయిన కారణముగా అతను జమీందారీ పదవి కొల్పోయెను.

పర్యాయపదాలు : జమిందారీ, దొర

ज़मींदार का पद।

अंग्रेज़ों के ख़िलाफ बोलने के कारण उनकी ज़मींदारी चली गई।
जमींदारी, ज़मींदारी

అర్థం : గుర్రాలను పోషింఛేవాడు

ఉదాహరణ : యజమాని గుర్రాలను అశ్వశాలలో బంధించాడు.

वह जो घोड़े की देख-रेख करता हो।

साईस घोड़े को घुड़साल में बाँध रहा है।
अश्वपाल, अश्वपालक, अश्वरक्षक, सईस, साईस

Someone employed in a stable to take care of the horses.

groom, hostler, ostler, stableboy, stableman

అర్థం : ఆస్తిపై హక్కు కలిగిన వ్యక్తి

ఉదాహరణ : భానుప్రతాప సింహ యొక్క తండ్రి ఆంగ్లేయుల శాసన కాలంలో జాగీరుదారుడు.

పర్యాయపదాలు : జాగీరుదారుడు

वह जिसे जागीर मिली हो या जागीर का मालिक।

भानुप्रताप सिंह के दादा अंग्रेज़ी शासन काल में जागीरदार थे।
जागीरदार, मिल्की

A person holding a fief. A person who owes allegiance and service to a feudal lord.

feudatory, liege, liege subject, liegeman, vassal

అర్థం : ఏదైన వస్తువు లేదా ఆస్తి పైన హక్కు కల్గిన వాడు.

ఉదాహరణ : ఆ యజమాని నౌకరు పైన కోపగించుకొన్నాడు

(व्यक्ति) वह जो किसी को आज्ञा दे। वह जिसे किसी वस्तु आदि पर पूरे और सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हों।

सेवक ने अपने स्वामी से मेला जाने की आज्ञा ली।
अधिप, अधिपति, अधिभू, अधीश, अधीश्वर, अभीक, अर्य, अर्य्य, आक़ा, आका, आग़ा, आगा, आज्ञापक, ईश, ईशान, ईश्वर, धोरी, नाथ, मालिक, साँई, सांई, स्वामी, हाकिम

A person who has general authority over others.

lord, master, overlord

అర్థం : ఇంటి పెద్ద

ఉదాహరణ : యజ్ఞం తరువాత యజమాని బ్రహ్మణులకు భోజనం పెట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : అధికారి, అధిపతి

यज्ञ कराने वाला व्यक्ति।

यज्ञ के बाद यजमान ने ब्राह्मणों को भोजन कराया।
ईजान, जजमान, यजमान, यज्ञमान, याज्ञिक

యజమాని పర్యాయపదాలు. యజమాని అర్థం. yajamaani paryaya padalu in Telugu. yajamaani paryaya padam.