పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మోహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మోహం   నామవాచకం

అర్థం : జ్ఞానం లేకపోవుట.

ఉదాహరణ : నిజమైన గురువు అజ్ఞానాన్ని తొలగించడంద్వారా జీవితంలో జ్ఞానపు వెక్లుగులను నింపుతాడు.

పర్యాయపదాలు : అచిత్తి, అజ్ఞానం, అజ్ఞానత్వంఅజ్ఞత, అవిద్య, అవివేకం, జ్ఞానహీనం, బేలతనం, సమ్మోహం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ज्ञान न होने की अवस्था या भाव।

सच्चा गुरु अज्ञानता को दूर करके व्यक्ति के जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देता है।
अंधकार, अजानता, अज्ञान, अज्ञानता, अज्ञानपन, अन्धकार, अप्रत्यक्षा, अयानप, अयानपन, अवित्ति, अविवेक, अविवेकता, अविवेकत्व, जहल, जिहालत, ज्ञानहीनता, तम, तमस, तमस्, मूढ़ता, मोह

The lack of knowledge or education.

ignorance

అర్థం : స్త్రీ,పురుషుల మధ్య ఉండే అభిమానం

ఉదాహరణ : -హీర్ రాంజా, శిరీఫరహాద్ డోలా మారు మొదలైన వారి ప్రేమ అమరం.

పర్యాయపదాలు : ప్రీతీ, ప్రేమ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

स्त्री और पुरुष जाति के प्राणियों के बीच का पारस्परिक स्नेह जो बहुधा रूप, गुण, सान्निध्य या कामवासना के कारण होता है।

हीर राँझा, शिरी फरहाद, ढोला मारू आदि का प्रेम अमर हो गया है।
असनायी, आशनाई, इश्क, इश्क़, इसक, दिल्लगी, प्यार, प्रणय, प्रीति, प्रेम, मुहब्बत, मोह

A deep feeling of sexual desire and attraction.

Their love left them indifferent to their surroundings.
She was his first love.
erotic love, love, sexual love

అర్థం : మనిషిలో వుండే చెడు గుణాలు

ఉదాహరణ : కామం, క్రోధం,మదం,లోభం, మనిషిలో వుండే శత్రువులు.

పర్యాయపదాలు : కామం, కోరిక, వ్యామోహము, శృంగారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति।

काम जीवों का स्वाभाविक लक्षण है।
काम

మోహం పర్యాయపదాలు. మోహం అర్థం. moham paryaya padalu in Telugu. moham paryaya padam.