పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మోసు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మోసు   నామవాచకం

అర్థం : చెట్లలో పక్కగా వచ్చే చిన్న చెట్లు

ఉదాహరణ : అడవిలో వేరు-వేరు మొక్కలు ఉంటాయి.

పర్యాయపదాలు : మొక్క, మొలక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह सजीव जिसमें गति नहीं होती है और अधिकांशतः वह अपना भोजन स्वयं बनाता है।

जंगलों में तरह-तरह की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।
पेड़-पौधा, वनस्पति

అర్థం : విత్తనాలు అంకురించుట.

ఉదాహరణ : ఈ సంవత్సరం పొలంలో శెనగ విత్తనాలు ఎక్కువగా మొలకెత్తలేదు.

పర్యాయపదాలు : అంకురం, ఈరిక, చిగురు, నవోద్భిదం, మొక్క, మొన, మొలక, లాక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीज के अंकुरित होने की क्रिया।

खेत में चने के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी नहीं है।
अंकुरण, आरोहण, प्रस्फुटन, स्फुटन

The process whereby seeds or spores sprout and begin to grow.

germination, sprouting

మోసు పర్యాయపదాలు. మోసు అర్థం. mosu paryaya padalu in Telugu. mosu paryaya padam.