పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మోసగాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మోసగాడు   నామవాచకం

అర్థం : అత్యంత తెలివిగల మనిషి.

ఉదాహరణ : ఇతరుల సంపదను జిత్తులమారి అయిన మోహన్ తీసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కపటి, జిత్తులమారి, జిత్తులవాడు, టక్కరి, డాంబికుడు, దగాకోరు

अत्यंत चतुर मनुष्य।

दूसरों की सम्पत्ति हड़पना कोई मोहन जैसे घाघ से सीखे।
घाघ

అర్థం : నమ్మినవారిని మోసం చేయువారు.

ఉదాహరణ : ఇందిరాగాంధీ అంగరక్షకులు ఆమె విశ్వాసఘాతకులు హత్య చేసినారు.

పర్యాయపదాలు : నమ్మకద్రోహి, విశ్వాసఘాతకుడు

अपने पर विश्वास करनेवाले के विश्वास के विपरीत किया जानेवाला कार्य।

इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनको गोलियों से छलनी कर दिया।
अपघात, गद्दारी, ग़द्दारी, दग़ा, दग़ाबाज़ी, दगा, दगाबाजी, बददियानती, बेवफ़ाई, बेवफाई, विश्वासघात

An act of deliberate betrayal.

betrayal, perfidy, treachery, treason

అర్థం : ఇద్దరు లేదా ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య గొడవలు పెట్టేవాడు

ఉదాహరణ : ఒక మోసగాడి మాటల వల్ల రామ్ మరియు శ్యామ్ గొడవపడ్డారు.

दो या कई व्यक्तियों में झगड़ा करानेवाला।

एक कुटने की बातों में आकर राम और श्याम लड़ बैठे।
कुटना

అర్థం : నమ్మించి ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్ళిపోయేవారు

ఉదాహరణ : జూదగాళ్ళ మోసగాణ్ణి పట్టుకొని చాలా కొట్టారు.

दांव जीतकर खिसक जानेवाला जुआरी।

जुआरियों ने जुआचोर को पकड़कर बहुत पीटा।
अंटीमार, जुआ चोर, जुआचोर

అర్థం : వస్తువులు దొంగలించువాడు

ఉదాహరణ : స్నానం చేసేటప్పుడు చిల్లరదొంగ వెండిని దొంగలించాడు.

పర్యాయపదాలు : చిల్లరదొంగ, జేబుదొంగ

वह जो उचककर या आँख बचाकर किसी की वस्तुएँ उठाकर भाग जाता है। दूसरों का माल उठाकर भाग जानेवाला व्यक्ति।

अपनी वस्तुएँ सम्भाल कर रखना, यहाँ चोर-उचक्कों की कमी नहीं है।
अभिहर, अभिहर्ता, उचक्का, उठाईगीर, उठाईगीरा, उड़चक, चाई, चाईं, हथलपका

A thief who grabs and runs.

A purse snatcher.
snatcher

అర్థం : నమ్మిన వాడే విన్నుపోటు పొడిస్తే అతనికి గల పేరు

ఉదాహరణ : ఆధునిక యుగంలో మోసగాళ్ళకు కొదువ లేదు

పర్యాయపదాలు : ద్రోహుడు

Someone who leads you to believe something that is not true.

beguiler, cheat, cheater, deceiver, slicker, trickster

అర్థం : మోసం చేయు వ్యక్తి.

ఉదాహరణ : మనం మోసగాళ్ళకు దూరంగా ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : ఆషాడభూతి, కపటుడు, జితులమారి, టక్కరి, టక్కరికాడు, తక్కిడికాడు, దగాకోరు, ధూర్తుడు, మాయగాడు, మాయలమారి, మాయావి, మ్రుచ్చు, వంచకుడు

वह व्यक्ति जो बहुत ही धूर्त हो।

तुम जैसे काँइया से दूर रहना ही ठीक है।
काँइया, काइयाँ, काग, कौआ, शातिर

A deceitful and unreliable scoundrel.

knave, rapscallion, rascal, rogue, scalawag, scallywag, varlet

అర్థం : అది ఆ మోసం మరియు దూరద్ధత తో వేరెవారి సరుకు తీసుకోను

ఉదాహరణ : మోహన్ చాలా పెద్ద మోసగాడు, అతని నుండి తప్పుకోని ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : మోసకాడు, వంచకుడు

वह जो छल और धूर्तता से दूसरों का माल ले लेता हो।

मोहन बहुत बड़ा ठग है उससे बचकर रहना।
ठग, ढास, प्रतारक, प्रवंचक, प्रवञ्चक

Someone who commits crimes for profit (especially one who obtains money by fraud or extortion).

racketeer

మోసగాడు పర్యాయపదాలు. మోసగాడు అర్థం. mosagaadu paryaya padalu in Telugu. mosagaadu paryaya padam.