పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మోత అనే పదం యొక్క అర్థం.

మోత   నామవాచకం

అర్థం : గాడిద మోసేది

ఉదాహరణ : చాకలి వాడు గాడిద వీపు పైన బట్టల మోతను పెట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : బరువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पशु पर लादा हुआ हल्का बोझ।

धोबी ने गदहे की पीठ पर कपड़े की लादी लादी।
लादी

అర్థం : తూకం

ఉదాహరణ : రైతు ధాన్యం యొక్క బరువును ఎద్దుల బండిలో పెట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : బరువు, భారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक में बंधा हुआ वस्तुओं का ढेर।

किसान धान का बोझा बैलगाड़ी में लाद रहा है।
बोझ, बोझा, भार

Weight to be borne or conveyed.

burden, load, loading

అర్థం : ఒక బాంబు పేలినప్పుడు వినపడే తరంగం

ఉదాహరణ : ఒక పెద్ద శబ్ధం వల్ల అతని ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగింది.

పర్యాయపదాలు : అలికిడి, ధ్వని, రావం, రొద, శబ్ధం, సవ్వడి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The particular auditory effect produced by a given cause.

The sound of rain on the roof.
The beautiful sound of music.
sound

మోత పర్యాయపదాలు. మోత అర్థం. mota paryaya padalu in Telugu. mota paryaya padam.